ویزیت ماهانه ی کودکان تحت پوشش بنیاد

ویزیت ماهانه ی کودکان تحت پوشش بنیاد

دکتر بابک تیمورزاده فوق تخصص نوزادان از بیمارستان غیاثی تهران در #بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل حضور پیدا کرده و از کودکان این بنیاد با عملی خیرخواهانه و رایگان ویزیت کردند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

زکات فطریه

زکات فطریه

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل آمادگی خود را جهت دریافت…ادامه مطلب