برچسب ها:اضطراب

در مقابل ویروس کرونا چگونه با اضطراب خودمقابله کنیم؟

در مقابل ویروس کرونا چگونه با اضطراب خودمقابله کنیم؟

ترس ونگرانی در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را به خود معطوف کرده است ،که این قضیه باعث برهم خوردن افکارات وبهداشت روانی و باعث به وجود آمدن اضطراب در افراد می شود. اضطراب می تواند بر رفتار ما اثر بگذارد واین امر خود می تواندباعث بیماری یا تشدید آن گردد.وتغییرات رفتاری ناشی از […]

ادامه مطلب