ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل در دیدار با شهردار اردبیل : برآنیم تا از حمایتها و همراهی خیّرین به غیر از حوزه ی تامین هزینه های درمانی، در مسیر پیشگیری از بیماریها نیز بهره مند شویم چرا که بعد از ابتلا به بیماری ، هزینه های صرف شده برای درمان آن بسیار سنگین تر از هزینه پیشگیری است .
لطف اللهیان شهردار اردبیل در نشست با رییس هیات مدیره، خیّرین و اعضای هیات امنای بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل : وظیفه شهرداری غیر از امورات رایج همچون آسفالت و غیره در سطح شهر اردبیل، ارتقای سلامت روحی و جسمی برای شهروندان است و ما در مسیر انجام فعالیتهای خیرخواهانه با هدف پیشگیری و درمان سرطان در اردبیل، همراه و همسو هستیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط