چشم انداز

بنیاد شمیم مهر اردبیل با حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل و خانواده های آنان قصد دارد اندکی از دغدغه های پدران و مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان کم بضاعت و بی بضاعت را از بابت تأمین هزینه های درمان بکاهد و با ارائه آگاهی و دانسته های بیشتر به آنان مسیری شادمانه برای زندگی این کودکان فراهم آورد.
توسعه و ارتقای کیفی فضاهای آموزشی، فرهنگی و کمک درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل از اهداف میان مدّت و بلند مدّت این موسسه است که می تواند با آگاهی بیشتر، امید به بهبودی و زندگی بهتر برای کودکان مبتلا به سرطان را فراهم آورد که در همین راستا احداث ساختمان جدید و راه اندازی بخش حمایتی، درمانی و آموزشی از اقدامات در حال انجام این مؤسسه است.