پروژه های خاص

بنیاد شمیم مهر با کودکان در زمان های خاص برنامه ها و فعالیت هایی مانند کنسرت، نمایشگاه های هنر های تجسمی ، چاپ تقویم، کارت تبریک،مسابقه، برنامه های فرهنگی و هنری و..را برنامه ریزی می کند.
خیران و نیکوکاران می توانند با شرکت در این پروژه به صورت حامی و اجرا کننده و مدیریت این برنامه ها در لبخند کوکان سهیم باشند.