نخستین مرکز دندانپزشکی ویژه کودکان مستمند ومبتلا به سرطان وخانواده آنها دراردبیل راه اندازی می شود

نخستین مرکز دندانپزشکی ویژه کودکان مستمند ومبتلا به سرطان وخانواده آنها دراردبیل راه اندازی می شود

نخستین مرکز دندانپزشکی ویژه کودکان مستمند ومبتلا به سرطان وخانواده آنها دراردبیل راه اندازی می شود

جواد قرآن نویس درتشریح جزئیات این خبر افزود: به زودی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرکز دندانپزشکی دراردبیل وساختمان بنیاد راه اندازی می شود.

قرآن نویس رئیس هیات مدیره بنیاد حمایت ازکودکان مستمند و سرطانی از تجهیز و راه اندازی مرکز پیشرفته دندانپزشکی برای ارائه خدمات به کودکان مستمند و سرطانی وخانواده آنها سخن گفت و افزود:

این مرکز دندانپزشکی به لحاظ هزینه های مالی بسیارسنگین که درپی ترمیم و هزینه های دندانپزشکی برای خانواده های تحت پوشش بنیاد بود که با کمک خیّرین نامی از پایتخت ویک بانوی ۸۵ ساله این مرکز را تجهیز و برای خدمات دهی رایگان به زودی افتتاح می گردد.

وی درادامه افزود:کلیه خدمات این مرکزعکس برداری، رادیو گرافی،یونیت و…..برای کودکان مستمند سرطانی وخانواده آنها رایگان خواهد بود وازمجرب ترین پزشکان دندانپزشک دراین مرکز جهت خدمات رسانی استفاده خواهد شد.

پست مرتبط