معرفی شمیم مهر

بنیاد خیریه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان اردبیل (شمیم مهر)  از سال  ۱۳۸۵ در قالب بخشی وابسته به بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل و با هدف تأمین هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان زیر ۱۶ سال فعالیت خود را آغاز نموده است.