فعالیت روانشناسی

فعالیت روانشناسی

فعالیت روانشناسی

تیم روانشناسی بنیاد شمیم مهر از تعدادی روانشناس بالینی دارای مدرک کارشناسی ارشد و با تجربه تشکیل گردیده . از آنجائیکه بیماری سرطان کل خانواده را در گیر خود کرده و تاثیر روحی، روانی شدیدی بر روی خانواده می گذارد، رسیدگی به مشکلات روحی و معنوی خانواده بعد از هزینه های درمانی اهمیت بسزائی دارد. تیم روانشناسی در جلسات فردی یا گروهی و با برگزاری جلسات و کلاسهای  عمومی مربوطه سعی در حل مشکلات پیش آمده را دارند.

از جمله کارهای تیم روانشناسی نظارت بر روی کلاسهای نقاشی، موسیقی، تئاتر و بازی در مجموعه است. درصورت مشاهده کودکی با مشکلات خاص که نیاز به مداخله روانشناشی باشد یا درخواست خانواده ها تیم مذکور با تشکیل جلسه روانشناختی فردی و یا ارائه برنامه و روشهای  خاص خود سعی در حل مشکل می نمایند. و این باعث می شود که استرس ناشی از بیماری، از کودک و والدین و اطرافیان کاهش یابد.

تیم روانشناسی بنیاد شمیم مهر از تعدادی روانشناس بالینی دارای مدرک کارشناسی ارشد و با تجربه تشکیل گردیده . از آنجائیکه بیماری سرطان کل خانواده را در گیر خود کرده و تاثیر روحی، روانی شدیدی بر روی خانواده می گذارد، رسیدگی به مشکلات روحی و معنوی خانواده بعد از هزینه های درمانی اهمیت بسزائی دارد. تیم روانشناسی در جلسات فردی یا گروهی و با برگزاری جلسات و کلاسهای  عمومی مربوطه سعی در حل مشکلات پیش آمده را دارند.

از جمله کارهای تیم روانشناسی نظارت بر روی کلاسهای نقاشی، موسیقی، تئاتر و بازی در مجموعه است. درصورت مشاهده کودکی با مشکلات خاص که نیاز به مداخله روانشناشی باشد یا درخواست خانواده ها تیم مذکور با تشکیل جلسه روانشناختی فردی و یا ارائه برنامه و روشهای  خاص خود سعی در حل مشکل می نمایند. و این باعث می شود که استرس ناشی از بیماری، از کودک و والدین و اطرافیان کاهش یابد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

جشن مهر بافت

جشن مهر بافت

در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان وبه مناسبت شب یلدای ایرانی ،جشن مهربافت برای کودکان…ادامه مطلب