شهادت افتخارآفرین سردار سپهبدایرانی حاج قاسم سلیمانی

شهادت  افتخارآفرین سردار سپهبدایرانی حاج قاسم سلیمانی

شهادت افتخارآفرین سردار سپهبدایرانی حاج قاسم سلیمانی

 

بامداد ۱۳دی ماه ۹۸سردار سپهبد ایرانی حاج قاسم سلیمانی در پی ترور در بغداد به درجه ی شهادت نائل امدند.

بنیاد حمایت از کودکان سرطانی (شمیم مهر) شهادت این بزرگمرد را تسلیت عرض می نماید.

پست مرتبط