شماره حساب های بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( شمیم مهر استان اردبیل )

شماره حساب های بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( شمیم مهر استان اردبیل )

بانک ملی سیبا   ۰۱۱۲۱۲۴۰۴۰۰۰۰

بانک ملی(کارت به کارت)   ۹۲۲۵-۹۹۹۹-۹۹۱۸-۶۰۳۷

قرض الحسنه نبوی   ۱۳۱۱

بانک تجارت(قرض الحسنه)   ۱۳۰۱۲۱۴۴۴۴

بانک تجارت(کارت به کارت)   ۹۳۵۰-۰۴۲۵-۸۳۷۰-۵۸۵۹

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط