شش هزار کیلومتر رکابزنی در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و بی‌سرپرست

شش هزار کیلومتر رکابزنی در حمایت از کودکان  مبتلا به سرطان و بی‌سرپرست

شش هزار کیلومتر رکابزنی در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و بی‌سرپرست

داریوش فیاضی، دوچرخه‌سوار و طبیعت‌گرد سرعینی، دیروز رکاب زنی با دوچرخه از منطقه قفقاز تا آناتولی را آغاز کرد.
این برنامه با شعار «لبخندها لهجه ندارند» و با حمایت حامیانی از بخش خصوصی و نهادهای دولتی برگزار می‌شود . این گردشگر دوچرخه‌سوار مسیری ۶۰۰۰ کیلومتری را در مدت دوماه در پاییز امسال رکاب خواهد زد.
داریوش فیاضی هدف از این اقدام را عشق به کودکان مبتلا به سرطان و ایجاد حساسیت برای
مردم نسبت به برخي موضوع هاي اجتماعي و افزایش حضور و مشاركت در انجام كارهاي خيرخواهانه عنوان کرد.

پست مرتبط