دفاتر شمیم مهر

مهم ترین هدف دفاتر شمیم مهر جلب مشارکت مردمی است.این دفاتربرای ایجاد ارتباط صمیمی و دوستانه با نیکوکاران نیز می باشد.
نمایندگان شمیم مهر در این دفاتر،با اطلاع رسانی در مورد انواع کمک های مردمی و روش های مشارکت و راهنمایی کامل نیکوکاران از فعالیت ها و پروژه های خاص و استفاده از ایده های یاوران برای کودکان مبتلا به سرطان هستند.

برخی از فعالیت های دفاتر شمیم مهر:
• اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی و هنری شمیم مهر
• دعوت از خیرین ونیکوکاران برای بازدید از بنیاد
• ارائه فرم برای عوضیت در بنیاد شمیم مهر
• دریافت وجوه نقد در ارتباط با کمک های مردمی
• دریافت بسته ها و کالا های ارائه شده برای کودکان
• توزیع قلک و دریافت قلک های پرشده
• ارائه اطلاعات کافی برای حامی پروژه های خاص
• ارائه اطلاعات کامل برای آشنایی نیکوکاران با شمیم مهر