در مقابل ویروس کرونا چگونه با اضطراب خودمقابله کنیم؟

در مقابل ویروس کرونا چگونه با اضطراب خودمقابله کنیم؟

در مقابل ویروس کرونا چگونه با اضطراب خودمقابله کنیم؟

ترس ونگرانی در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را به خود معطوف کرده است ،که این قضیه باعث برهم خوردن

افکارات وبهداشت روانی و باعث به وجود آمدن اضطراب در افراد می شود. اضطراب می تواند بر رفتار ما اثر بگذارد

واین امر خود می تواندباعث بیماری یا تشدید آن گردد.وتغییرات رفتاری ناشی از موقعیت های اضطراب آور ممکن

است شرایط را برای کل خانواده ناآرام کند .افراد در شرایط اضطراب طوری رفتار می کنند که احتمال ابتلای وی به

بیماری افزایش پیدا می کند.اضطراب باعث می شود که فرد در پی آن باشد که دائما اخبار واطلاعات مربوط به مسئله

پیش آمده را پیگیری کند وهر نوع اطلاعات واخبار اشتباهونادرست را نیز باور کند واز دستورالعمل های ذرست فاصله یگیرد.

نکاتی که برای مقابله با اضطراب ناشی از کرونا می توان به آنها توجه کرد:

-رعایت بهداشت فردی وعمومی به صورت جدی ودر حد متعادل (طوری که شست وشوهای مکرر وبیش از حد لازم باعث

ایجاد وقفه و ایجاد مشکل در کارها نباشد)

-خواندن وپیگیری اخبار واطلاعات درست از منابع معتبر وموثق

-انجام حرکات ورزشی مناسب محیط خانه همرابا اعضای خانواده

– انجام بازی وسرگرمی های مناسب در محیط خانه وخانواده

-از اغراق کردن وبزرگنمایی وافکار منفی در مورد ویروس پرهیز کنیم

-اهمیت دادن به نغذیه خود وخانواده برای بالا بردن ایمنی بدن

-مطالعه وخواندن کتابهای متنوع

-مراقبت از کودکان وسالمندان در برابر ترس از ویروس کرونا

-در صورتی که اضطراب بیشتر شود وباعث ایجاد اختلالهایی در انجاغم کارهای روزمره شود ونتوان آن را کنترل کرد مراجعه به مشاور

و رواشناس وکمک گرفتن از انها میتواند راهکار مناسبی باشد

 

پست مرتبط

پلاکت خون

پلاکت خون

پلاکت خون چیست؟ در اغلب افراد، بیش از ۲۰۰ میلیون پلاکت خون در یک میلی…ادامه مطلب