درباره استند تسلیت

استندهای رولی تسلیت برای صاحبان عزا و خانواده هایی که هزینه ی احسانات عزیز تازه درگذشته خود را به بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان(شمیم مهر) استان اردبیل اهدا می نمایند تا آرامش الهی را بدرقه راه عزیز از دست رفته‌شان کنند ارسال شده و در مکان برگزاری مراسم ختم نصب می شود مبالغ این احسانات در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان هزینه می شود.