معرفی شمیم مهر

بنیاد شمیم مهر استان اردبیل بصورت غیردولتی و کاملاً با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و با استفاده از مشارکتهای مردمی تا پایان خرداد ماه ۹۹ تعداد ۳۱۸ کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت و پوشش خود درآورده است. ساختمان اصلی بنیاد در شهر اردبیل فاز یک سبلان واقع شده و حاصل فعالیت و تلاش کارکنان این مجموعه ارائه ی خدمات حمایتی و درمانی به کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.
بخش خیریه شمیم مهردر حوزه های  خدمات حمایتی و جلب کمک های مردمی  فعالیت می‌کند. بخش خدمات حمایتی شمیم مهر به توزیع خدمات حمایتی برای افراد تحت پوشش توسط روانشناسان داوطلب مستقر در بنیاد می‌پردازد. بخش جلب کمک‌های مردمی در دفاتر سطح شهر نسبت به جمع آوری کمکهای ماهانه و موردی مردمی می‌پردازد. این درآمدها مستقیماً تبدیل به خدمات حمایتی و درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.