خدمات روانشناختی خانواده

تیم روانشناسی شمیم مهر ازتعدادی روانشناس بالینی با تجربه و دارای مدرک کارشناسی ارشد تشکیل شده است؛ از آن جا که بیماری سرطان کل خانواده را درگیر خود کرده و تأثیرروحی، روانی شدیدی بر روی خانواده می گذارد، رسیدگی به مشکلات روحی و روانی خانواده بعد از هزینه های سنگین درمانی اهمیّت بسزایی دارد لذا تیم روانشناسی در جلسات فردی یا گروهی و کلاسهای عمومی سعی در حل مشکلات پیش آمده برای خانواده های دارای کودک بیمار مبتلا به سرطان را دارند.