خدمات حمایتی

شمیم مهر در سه زمینه در جهت کمک به کودکان مبتلا به سرطان فعالیت می کند که مددکاری مهمترین هدف بنیاد شمیم مهر محسوب می گردد.موسسه شمیم مهر موظف است کلیه هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان را با استفاده از دفترچه و برحسب قوانین حاکم بر موسسه پرداخت کند. در این بخش ابتدا وضعیت کودکان در بیمارستان بررسی می شود و برای آنان تشکیل پرونده می دهند،اطلاعات خانوادگی،فردی، پزشکی،طبقه اجتماعی و اقتصادی خانواده بیمار جهت رفع نیاز ها جمع آوری می شود تا برای تهیه دارو، بیمه کردن بیمار و خانواده و درمان اقداماتی انجام شود.

بخش دیگر در خدمات حمایتی واحد روانشناسی است.کارشناسان روانشناسی جلساتی را به صورت فردی و گروهی برای خانواده ها و کودکان تشکیل می دهند. بیماری سرطان علاوه بر کودکان به خانواده ها نیز از لحاظ روحی و روانی تاثیر می گذارد. در مشاوره های فردی خانواده ها مشکلاتی را که دارند و قادر به رفع آن ها نیستند را با مشاور در میان می گذارند. و مشاوران حرفه ای به آنها در حل این مشکلات کمک می کنند. مشاوره های گروهی در مورد ارتقا بهداشت روانی و آموزش خانواده و کودکان انجام می شود.همچنین در این بخش برای کودکان خدمات روانشناسی از جمله هنر درمانی،نقاشی درمانی،موسیقی درمانی،روایت درمانی و کاردستی ارائه می شود.

گاهی درمان کودکان مبتلا به سرطان هفته ها طول می کشد.کودکان در این دوره نیازمند حضور خانواده در کنار خود هستند. موسسه شمیم مهر در جهت تامین مکانی برای خانواده هایی که شهرستانی هستند مکانی را فراهم کرده است تا در بیمارستان ها و مراکز غیر بهداشتی اقامت نکنند.

سرای نیکان
فرهنگی هنری
خدمات حمایتی