جلسه هم اندیشی راه اندازی کلینیک تخصصی سرطان توسط انجمن حمایت از بیماران سرطانی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه

جلسه هم اندیشی راه اندازی کلینیک تخصصی سرطان توسط انجمن حمایت از بیماران سرطانی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه

جلسه هم اندیشی راه اندازی کلینیک تخصصی سرطان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

زکات فطریه

زکات فطریه

بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل آمادگی خود را جهت دریافت…ادامه مطلب