تماس.

اطلاعت تماس

  • ایران - اردبیل - سبلان فاز یک، خیابان پشت آهن فروشان، میدان خیرین مدرسه ساز -ساختمان بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

  • دفترکار 33634403(045)

    • ایران - اردبیل - خیابان شیخ صفی، خیابان بیضاء اردبیلی(اسماعیل بیگ)، روبه روی فضای سبز ، دفتر بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

    • دفترکار 33231294(045)