تشکر و قدردانی رییس هیات مدیره بنیاد از مردم نوع دوست اردبیلی

تشکر و قدردانی رییس هیات مدیره بنیاد از مردم نوع دوست اردبیلی

تشکر و قدردانی رییس هیات مدیره بنیاد از مردم نوع دوست اردبیلی

پست مرتبط

جشن مهر بافت

جشن مهر بافت

در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان وبه مناسبت شب یلدای ایرانی ،جشن مهربافت برای کودکان…ادامه مطلب