افتتاح بخش حمایتی – درمانی زنده یاد حاج عزیز فکور بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل

افتتاح بخش حمایتی – درمانی زنده یاد حاج عزیز فکور بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل

افتتاح بخش حمایتی – درمانی زنده یاد حاج عزیز فکور بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل

مراسم افتتاحیه بخش حمایتی -درمانی خیر یزرگوار زنده یاد حاج عزیز فکور  در مراسمی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با حضور

همسرآن خیر یزرگوار خانم حاج محمد حسینی که منزل مسکونی ،یک باب مغازه و خودرو سواری خود را به نام بنیاد حمایت

از کودکانمبتلا به سرطان سند زده اند تا در زمینه تامین هزینه های دارویی ودرمانی این کودکان مورد استفاده قرار گیرد ،

در بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل(شمیم مهر)برگزار شد بخش حمایتی-درمانی که مختص ارائه خدمات روانشناسی

ومدد کاری اجتماعی وهمچنین بخش سرای نیکان جهت اسکان و راحتی بیماران و همراهان آنها که از شهرستانها برای درمان

مراجعه میکنند افتتاح شد .همچنین از تندیس خیر بزرگوار زنده یاد حاج عزیز فکور رونمایی شد.

تندیسافتتاحقلم زنیتقدیر

پست مرتبط